Ev > Haber > Sektörel Haberler > Çin, 2018 GSYİH ön hesaplaması.....

Haber

Çin, 2018 GSYİH ön hesaplamasını revize etti

  • Yazar:Nancy
  • Kaynak:Çin
  • Serbest bırakmak:2019-11-23
Çin, 2018 GSYİH ön hesaplamasını revize etti

PEKİN - 2018’de Çin’in gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH), ön hesaplamaya göre, yaklaşık 1.9 trilyon yuan ya da% 2.1 olarak 91.93 trilyon yuan (13.08 trilyon dolar) olarak revize edildi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), ülkenin GSYİH muhasebe sistemine ve dördüncü ulusal ekonomik nüfus sayımı sonuçlarına dayanarak revizyon yaptı.


Revizyondan sonra, birincil sanayinin üretimi, GSYİH'nın yüzde 7'sini oluşturan 6.47 trilyon yuan oldu. İkincil sanayinin üretimi, toplamın yüzde 39,7'sini oluşturan 36.48 trilyon yuan idi. Tersiyer sanayinin çıktısı, toplamın yüzde 53,3'ünü oluşturan 48.97 trilyon yuan idi.

NBS, üçüncü sektörün GSYH içindeki payının revizyondan sonra yükseldiğini, ön hesaplamadan% 1,1 puan aldığını belirtti.

NBS’ye göre, Çin’in yıllık GSYH’si mevcut ulusal ekonomik muhasebe sistemine göre iki muhasebe setinden geçiyor.

Bunlardan ilki, NBS'ye göre, yıllık istatistiki verilere, mali kesin hesaplara ve bölüm idari kayıtlarına dayanarak nihai bir doğrulamada revize edilecek olan GSYİH'nın ön hesaplamasıdır.

Ekonomik bir nüfus sayımı yılında, GSYİH'nın ön hesaplaması nüfus sayımı verilerine göre revize edilecektir.

Çin, 2018'de Çin'deki ikincil ve üçüncül sektörlerde yer alan tüm tüzel kişileri, sınai faaliyet birimlerini ve serbest meslek şirketlerini kapsayan dördüncü ulusal ekonomik nüfus sayımını gerçekleştirdi.

Ulusal ekonomik nüfus sayımı, NBS'ye göre, GSYİH'nın hesaplanması için kapsamlı, zengin ve doğru temel veriler sunmaktadır.

NBS'ye göre, dördüncü ulusal ekonomik nüfus sayımı yılında yapılan GSYH revizyonu, son üç ekonomik nüfus sayım yılına göre yüzde 16,8, yüzde 4,4 ve yüzde 3,4 artıştan daha küçük.

2019’da GSYH’nin ön hesaplamasında 2018’de gözden geçirilmiş GSYH baz olarak alınacaktır. NBS, 2018’nin GSYİH’nın revizyondan sonra artmasına rağmen, 2019’nun GSYİH büyüme oranı üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını belirtti.

Son üç ekonomik nüfus sayımına bakılırsa, veri revizyonlarının sonraki yıllarda GSYİH büyümesi üzerinde önemli bir etkisi olmadığını da sözlerine ekledi.

点击这里给我发消息